I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Địa chỉ: Số 785 đường Phạm Văn Đồng –Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.954.640

- Email: vtphuongtranhungdao@gmail.com

- Diện tích: 637,12 ha

- Dân số: 5,842 người

- Mật độ:

- Đơn vị hành chính: gồm 7 tổ dân phố

- Điều kiện tự nhiên: Phường Trần Hưng Đạo là phường nội phường, nằm ở cửa ngõ phía Nam đi vào thành phố Kon Tum. Diện tích tự nhiên : 638,02 ha. Địa hình tương đối bằng phẳng, có 2 dòng suối chảy ngang qua tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đường liên tổ ở các tổ dân phố hầu hết đã được mở rộng, nâng cấp đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Phường Trần Hưng Đạo thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Có 2 mùa rõ rệt trong năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.