A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

Từ ngày 06/7 đến ngày 08/7/2023, các tổ dân phố trên địa bàn phường tiến hành bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2025

    

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ

NHIỆM KỲ 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Bà con Nhân dân và các bạn thân mến! Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là tiếp tục thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm tổ trưởng. Đồng thời xây dựng tổn phố thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao; Hướng dẫn Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong khu dân cư, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó nhiệm kỳ 2023– 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các cộng đồng dân cư tại địa phương.

Việc tiến hành bầu cử tổ trưởng, tổ phó lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tổ theo tinh thần văn bản chỉ đạo  từ trung ương đến địa phương về nhất thể hóa, tinh giản bên chế trên địa bàn toàn phường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử tổ trưởng, tổ phó phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho tổ trưởng, tổ phó quản lý, điều hành công việc ở khu dân cư thật sự có hiệu quả hơn.

Ngày bầu cử tổ trưởng, tổ phó nhiệm kỳ 2023 - 2025 được ấn định từ ngày 6 đến ngày 8/7/2023, cử tri trong toàn phường nói chung và cử tri từng tổ dân phố hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những tổ trưởng, tổ phó thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vì vậy kính mời toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình của từng tổ dân phố đến tại Hội trường của tổ dân phố mình để bầu cử tổ trưởng, tổ phó, nhiệm kỳ 2023-2025cho đông đủ.

 Thời gian ngày bầu cử cụ thể ở từng tổ dân phố như sau: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 vào lúc 19h ngày 6/7/2023; Tổ dân phố 3, tổ dân phố 4 vào lúc 19h ngày 07/7/2023; Tổ dân phố 5, vào lúc 19h ngày 08/7/2023.

.“Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025!”

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 04 : 286
Tháng trước : 347
Năm 2024 : 984