A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tin hoạt động Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo

Sáng ngày 14/7/2023, Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Sáng ngày 14/7/2023, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự và chỉ đạo có Đ/c Đỗ Thị Hồng Hạnh-TUV-BT Thành đoàn TP. Kon Tum; có 114/136 đảng viên được triệu tập (12 Đ/c được miễn sinh hoạt)

Khuôn viên Hội nghị (nhìn từ trước)
Khuôn viên Hội nghị (nhìn từ sau)

 

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo đã mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được củng cố và hoàn thiện. Tỷ trọng các ngành kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ: duy trì hoạt động của 2 HTX và 5 tổ hợp tác sản xuất; triển khai Chương trình OCOP và đăng ký ý tưởng/sản phẩm (hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá xếp hạng cấp thành phố năm 2023). Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, 100% cơ quan đơn vị, trường học và 93,05% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Hộ nghèo hiện tại có 7 hộ tỷ lệ 0,36%, hộ cận nghèo 24 hộ tỷ lệ 1,25% . Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền được quan tâm, trong 6 tháng Đảng bộ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đ/c lão thành cao niên tuổi đảng đúng theo quy định; Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt Quy định 776-QĐ/TU của tỉnh ủy và công văn số 1637-CV/TU của thành ủy “về đẩy mạnh phân công Đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ” , qua đó Đảng ủy đã phân công Cấp ủy viên dự họp với Chi bộ khu dân cư hàng tháng từ đó đã kịp thời sâu sát nắm bắt được những tình hình cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và Nhân dân ở khu dân cư, từ đó Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo giải quyết thấu đáo kịp thời mọi vấn đề về KT-VH-XH-QPAN trên địa bàn.

Đ/c Võ Duy Thái-BT Đảng ủy - CT.HĐND phường phát biểu khai mạc

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ đó, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được củng cố và hoàn thiện. Tỷ trọng các ngành kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ: duy trì hoạt động của 2 HTX và 5 tổ hợp tác sản xuất; triển khai Chương trình OCOP và đăng ký ý tưởng/sản phẩm (hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá xếp hạng cấp thành phố năm 2023). Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, 100% cơ quan đơn vị, trường học và 93,05% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Hộ nghèo hiện tại có 7 hộ tỷ lệ 0,36%, hộ cận nghèo 24 hộ tỷ lệ 1,25% . Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền được quan tâm.

Đảng bộ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đ/c lão thành cao niên tuổi đảng đúng theo quy định; Đảng ủy đã triển khai thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 1637-CV/TU của Thành ủy “về đẩy mạnh phân công Đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ” và phân công Cấp ủy viên dự họp với Chi bộ khu dân cư hàng tháng đúng Quy định 776-QĐ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum, từ đó đã kịp thời sâu sát nắm bắt được những tình hình cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và Nhân dân ở khu dân cư và kịp thời chỉ đạo giải quyết thấu đáo mọi vấn đề về tồn tại, khó khăn trong phát triển KT-VH-XH-QPAN, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong những tháng còn lại của  năm 2023, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023, cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện mô hình du lịch sinh thái; duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả các mô hình hợp tác xã và các tổ hợp tác sản xuất; tuyên truyền vận động hướng dẫn Nhân dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục triển khai chương trình OCOP và đăng ký ý tưởng/sản phẩm.

- Mở rộng, sữa chữa, sắp xếp chợ Tân Phú gắn với khai thác quỹ đất tại khu vực chợ.

- Giữ vững thu ngân sách phường đạt 100 % chỉ tiêu giao, đảm bảo các nhiệm vụ chi cơ bản ở địa phương.

- Phấn đấu giảm 3 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo đạt 100% nghị quyết.

- Phấn đấu hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 7 %o/6,2%o (hiện nay 7,64%o/6,2%o)

- Hạ tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng xuống dưới: 6% (hiện nay 6,2%)

- Giữ vững phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã;

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt: 100%.

- Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%; Duy trì PCGD bậc Tiểu học, THCS đạt mức độ 3; PCGDMN đạt 100%.

Phấn đấu hoàn thành việc công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường THTHCS Trần Hưng Đạo; Trường MN Họa Mi giữ vừng trường đạt  chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% trở lên; 5/5 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; duy trì quản lý và sử dụng tốt các thiết chế văn hóa hiện có

- Phấn đấu giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của công dân, hạn chế mức thấp nhất không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% kế hoạch được giao.

- Phấn đấu tỷ lệ giao quân lên đường nhập ngũ đạt 100%;

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

- Kết nạp 5 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu cuối năm có 20% Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường 100% đạt chuẩn theo quy định. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể xếp loại hàng năm đạt loại tốt trở lên; Chính quyền đạt loại hoàn thành tốt trở lên.  Đảng bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần đoàn kết- dân chủ, sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Người viết:

                                                             Trần Quốc Bình

                                               

                                                                                               


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 04 : 286
Tháng trước : 347
Năm 2024 : 984